ویکی‌مانیا

ویکی‌مانیا

کیپ تاون، آفریقای جنوبی، ۲۰۱۸

کمک به ترجمه

ما می‌خواهیم که صفحهٔ درخواست کمک هزینه، هر چه بیشتر به زبان‌های دیگر ترجمه شود.

لطفاً درخواست حق ترجمه را در translatewiki.net بدهید و پس از آن می‌توانیدترجمهٔ خود را شروع کنید..