Wikimania

Wikimania

Cape Town, Nam Phi, 2018

Ghi công & giấy phép

Phần mềm tài trợ tham dự Wikimania là mã nguồn mở được phát hành dưới Giấy phép Công cộng GNU 3.0.

Mã nguồn dựa trên hệ thống tài trợ tham dự Wikimania được sử dụng cho các kỳ Wikimania năm 2009, 2010, 2011, 2012, và 2013.