Викиманија

Викиманија

Езино Ларио 2016

Припис и лиценцирање

Програмот за стипендии за Викиманија има отворен код и е достапен под ГНУ-овата општа јавна лиценца 3.0.

Кодот се заснова на системот за стипендии што се користеше за Викиманија 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013.