விக்கிமேனியா

விக்கிமேனியா

எசினோ லாரியோ 2016

உதவித்தொகைக்கான விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி நாள் பிப்ரவரி 20, 23:59 UTC.

2017 ஏப்ரல் மாத இறுதியில் தங்கள் விண்ணப்பம் குறித்த முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு விக்கியிலுள்ள உதவித்தொகை திட்ட பக்கத்தினைக் காணவும்.