विकिमेनिया

विकिमेनिया

मन्ट्रियल, क्यानाडा २०१७

छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने अन्तिम म्याद फेब्रुअरी १६, २३:५९ UTC सम्म थियो।

हामी आवेदकहरूलाई उनीहरूको नतिजाबारे अप्रिल २०१७ मा सूचित गर्नेर्छौं।

कृपया अधिक जानकारीको लागि छात्रवृत्ति पृष्ठ हेर्नुहोस्।