Викиманија

Викиманија

Езино Ларио 2016

Ова е пријавница за покровителство наменето за посета и учество на „Викиманија 2015“ — годишна меѓународна конференција посветена на Викимедиините проекти. Успешните подносители ќе добијат стипендија што ги покрива трошоците за регистрација на учеството, хотелот и повратната карта до градот Мексико, во траење на манифестацијата, т.е. од 15 до 19 јули 2015 г.

Ова не е стипендија за факултетски студии. Пријавниците што немаат очигледна поврзаност со конференцијата ќе бидат веднаш отрфрлени.

Внимателно размислете за вашите финансиски потреби пред да пополните пријавница. Средствата на располагање се ограничени, а секогаш имаме многу подносители што немаат финансиска можност да присуствуваат на конференцијата без ваква помош. Ви благодариме.

Крајниот рок за пријавување е 16 февруари 2015 г. во 23:59 ч. UTC.

Често поставувани прашања

Вид стипендија
 
 
Контактни податоци
Лични податоци
 
   
Учество во Викимедиините проекти
 
 
Присуство и учество на Викиманија
 
 
Договор за пријава
Лични податоци

Сите информации содржани во оваа пријавница ќе бидат прегледани од членови на Комисијата за стипендии за Викиманија. Комисијата и фондацијата Викимедија ќе ги чуваат сите лични податоци во строга тајност.

Права на подносителот и Согласност за обработка и пренос на податоци

Како подносител на стипендија од Фондацијата Викимедија („WMF“) во врска со моето учество на Викимедииниот собир во 2015 г. со место на одржување во градот Мексико, со ова признавам и јавно се согласувам со следново како предуслов за разгледување на мојата пријавница („Пријавница“) за стипендија за Викиманија 2015:

(а) Сите лични податоци или чувствителни лични податоци што ги поднесувам како дел од или во врска со мојата Пријавница (збирно „мои Податоци“) ќе можат да се разгледуваат од: (i) WMF; (ii) членови на Комисијата за стипендии составена од членови на Викимедииното движење, чиј состав ќе го најдете на: https://wikimania2016.wikimedia.org/wiki/Scholarship_committee („Комисија за стипендии“); и ако имате посочено дека сакате пријавата да се разгледува од ограноци или тематски организации на Викимедија, (iii) официјални ограноци на Викимедија, наведени на: https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters („Викимедиини ограноци“) и официјални тематски организации, кои ќе ги најдете на: https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_thematic_organizations („Викимедиини тематски организации“); за целите на оценувањето на мојата Пријавница.

(б) Сите податоци што ќе ги поднесам како дел од или во врска со мојата Пријавница можат да се собираат, складираат, користат, менуваат, приопштуваат, архивираат, уништуваат или поинаку обработуваат (збирно „Обработуваат“ или „Обработка“) од: (i) WMF; (ii) членовите на Комисијата за стипендии; и ако имате посочено дека сакате пријавата да се разгледува од ограноци или тематски организации на Викимедија, (iii) ограноци и/или тематски организации на Викимедија. Моите податоци може да бидат задржани од WMF додека не поднесам писмено барање до WMF за уништување на моите Податоци онолку долго колку што наложува применлив закон.

(в) Моите податоци може да бидат пренесувани од или до: (i) WMF и САД; (ii) членовите на Комисијата за стипендии во нивните земји на живеење; и ако имате посочено дека сакате пријавата да се разгледува од ограноци или тематски организации на Викимедија, (iii) ограноци и/или тематски организации на Викимедија во земјата кајшто имаат седиште.