Викиманија

Викиманија

Езино Ларио 2016

Крајниот рок за пријавување за стипендија е 9 јануари 2016 г. во 23:59 ч. UTC.

Подносителите ќе бидат известени за исходот од пријавувањето во април 2016 г.

Повеќе информации можете да најдете на страницата за стипендии на викито.