ویکی‌مانیا

ویکی‌مانیا

کیپ تاون، آفریقای جنوبی، ۲۰۱۸

پایان مهلت درخواست ۹ ژانویه ۲۰۱۶، ۲۳:۵۹ یوتی‌سی است.

ما نتیجه درخواست‌ها را در آوریل ۲۰۱۶ به درخواست‌کنندگان اطلاع خواهیم داد.

لطفاًscholarships page در ویکی را برای اطلاعات بیشتر ببنید.