ویکی‌مانیا

ویکی‌مانیا

استکهلم، سوئد، ۲۰۱۹

پایان مهلت درخواست ۱۵ مارس ۲۰۱۹، ۲۳:۵۹ یوتی‌سی است.

ما نتیجه درخواست‌ها را در مه ۲۰۱۹ به درخواست‌کنندگان اطلاع خواهیم داد.

لطفاًscholarships page در ویکی را برای اطلاعات بیشتر ببنید.