Το Wikimania

Το Wikimania

Esino Lario 2016

Η προθεσμία υποβολής για την υποτροφία ήταν τον Ιανουάριο του 09, του 2016, στις 23:59 UTC.

Θα ενημερώσουμε τους αιτούντες, τον Απρίλιο του 2016 για τα αποτέλεσματα της αίτησής τους.

Παρακαλώ δείτε τις σελίδα υποτροφιών στο wiki για περισσότερες λεπτομέρειες.