Το Wikimania

Το Wikimania

Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική, 2018

Η προθεσμία υποβολής για την υποτροφία ήταν μέχρι τις 22 Ιανουαρίου στις 23:59 UTC.

Θα ενημερώσουμε τους αιτούντες, τον Απρίλιο του 2018 για τα αποτέλεσματα της αίτησής τους.

Παρακαλώ δείτε τις σελίδα υποτροφιών στο wiki για περισσότερες λεπτομέρειες.